شهرهای هلند

شهرهای هلند

وقتی صحبت از هلند می‌شود کشور آسیاب‌های بادی، دوچرخه، گل، پنیر و فوتبال به ذهنمان خطور می‌کند. هلند کشوری کوچک در شمال غربی اروپاست. این

مطالعه مقاله